Your partner for OIL & GAS industry since 2003

Zajišťujeme výrobu, dodávky, servis a montáž kompletního strojírenského výrobku včetně povrchové úpravy, především v oblasti těžebního průmyslu, dle požadavků obchodních partnerů.

Firma byla založena dohodou tří společníků dne 20. října 1993 jako obchodní firma se zaměřením na dodávky strojírenských výrobků převážně pro zahraniční partnery.

V roce 1996 se jediným společníkem stal p. Petr Melichar. Dokázal vytvořit rodinnou firmu se stabilním zázemím a respektem k hodnotám, které prosazují s dcerou Lenkou Sîrghi tak, aby firma znamenala pro obchodní partnery důvěru, kvalitu, odpovědnost, stabilitu. V roce 2021 se stala vlastníkem firmy Lenka Sîrghi.

T

trust

R

responsibility

I

interest

M

motivation

O

objectivity

S

stability

Cíle firmy

  • Cílem našich činností je vždy 100 % splnění všech požadavků zákazníka na kvalitní dodávky výrobků. Na přání zákazníka dodáváme položky dle výkresové dokumentace.
  • Všechny procesy realizujeme v souladu s platnými právními, bezpečnostními, zdravotními, hygienickými a ekologickými podmínkami, které jsou určené platnou legislativou ČR a EU, technickými normami a dalšími relevantními požadavky zainteresovaných stran.
  • Každý náš zaměstnanec je přesvědčen o významu kvality pro prosperitu společnosti a zná svoji odpovědnost a postavení v systému managementu kvality. Kvalitní a odpovědná práce každého zaměstnance je zárukou úspěchu společnosti. Zaměstnanci jsou a zůstávají díky komplexnímu zapracování, kontinuálnímu vzdělávání a podpoře vedení, hlavními nositeli výkonnosti společnosti.
  • Zajišťujeme stabilní kvalitu výrobků a pravidelně hodnotíme externí dodavatele a úzce s nimi spolupracujeme tak, aby jejich výstupy splnily očekávání naše a našich zákazníků.

Výhody spolupráce

  • Zajištění kompletního výrobku včetně všech technologických procesů výroby, povrchových úprav, značení, balení až po expedici, včetně přepravy. Samozřejmostí jsou certifikáty na základní materiál, měřící protokoly, a další potřebná dokumentace dle požadavků zákazníka.

  • Díky dlouhodobé spolupráci s našimi dodavateli jsme schopni dosáhnout krátkých termínů dodávek a výrazných slev – nižší konečná cena.

  • Jako dodavatel máme plnou odpovědnost za všechny procesy, které vedou ke konečnému výrobku. V případě potíží v řetězci jsme schopni změnit dodavatele a řešit daný problém.

  • Garantujeme kontrolu kvality a dalších procesů – měření, značení, balení, doprava. Zároveň vedeme podrobnou evidenci výrobků a s tím spojených certifikátů.

  • Kvalitní znalost podnikatelského prostředí.